Úvod » Moravské víno » VOC víno

Vína originání certifikace (VOC)

Vína originální certifikace (VOC) je novou kategorií vín podle vinařského zákona 321/2004 Sb. Musí odpovídat minimálně požadavkům na jakostní víno, ale nepodléhá státnímu zatříďování, jako jiná jakostní vína. Naopak zatříďování těchto vín provádí sdružení vinařů, kterým musí být vinař, který toto víno vyrábí, členem. Právo udělovat označení VOC uděluje příslušnému sdružení vinařů Ministerstvo zemědělství za přísných podmínek.

Vína originální certifikace se vyrábí pouze několika z odrůd typických pro danou oblast. Tato vína by měla mít v dané oblasti VOC podobný charakter a měla by být typická pro danou oblast a odrůdu. V České republice je momentálně 5 sdružení VOC: VOC Znojmo, VOC Pálava, VOC Modré Hory, VOC Mikulov a nejnověji od dubna 2013 i VOC Blatnice. Více informací o VOC naleznete na oficiálním webu: www.vinarstvivoc.cz.